WordPress Tema Kodlari

1- <?php bloginfo(‘template_url’); ?>
Tema Url Kodu

2- <?php bloginfo(‘siteurl’);?>
Site Url Kodu

3- <?php get_header(); ?>
Header.php Sayfa çağırma kodu

4- <?php get_sidebar(); ?>
Sidebar.php Sayfa çağırma kodu

5- <?php get_footer(); ?>
Footer.php Sayfa çağırma kodu

6- <?php include (TEMPLATEPATH . ‘/sidebar2.php’); ?>
Herhangi bir sayfayı çağırma kodu

7- <?php query_posts(‘showposts=8&cat=1’);?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
Çağıralacak kod
<?php endwhile; ?>

Belirlediğimi sayıda içerik Listeleme Kodu. Not: Bu kod ile sayfalama çalışmaz.

8- <?php the_permalink() ?>
?çerik linki kodu

9- <?php the_title(); ?>
içerik başlayış kodu

10- <?php if(function_exists(‘the_views’)) { the_views(); } ?>
Wp-post views eklentisi izlene sayısı kodu

11- <?php the_category(‘, ‘); ?>
?çerik kategori ad? gösterme kodu

12- <?php the_tags(‘ ‘, ‘, ‘, ”); ?>
Etiket Kodu

13 <?php if( get_post_meta($post->ID, “resim”, true) ): ?>
<?php echo get_post_meta($post->ID, “resim”, true); ?>
<?php else: ?>
<?php endif; ?>
Özel alan gösterim kodu

14- <?php the_content_rss(”, TRUE, ”, 10); ?>
Belli kelimede içerik yazısı gösterme kodu

15- <?php
$my_query = new WP_Query(‘orderby=rand&showposts=15′);
while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post();$do_not_duplicate = $post->ID;
?>
Çağıralacak Kod
<?php endwhile; ?>

Belirlediğimiz sayıda içerikleri listeleme kodu Not: Sayfalama çalışır kullanabilirsiniz.

16- <?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
ça??ralacak kod

<?php endwhile; ?>
<div class=’sayfalama’><?php wp_pagenavi() ?></div>
<?php else : ?>
<div class=”alignleft”><?php next_posts_link(__(‘&laquo; Older Entries’)) ?></div>
<div class=”alignright”><?php previous_posts_link(__(‘Newer Entries &raquo;’)) ?></div>
<div class=”clear”></div>
<?php endif; ?>

Sayfalama eklentisi wp-pagenavi dahil, içerik say?s?n?n admin paneli okuma kısmında ayarlandığı içerik listeleme kodu

17 – <?php
if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID;
?>
içerik kodu <?php the_content(”); ?>
<?php endwhile; else : endif; ?>

single.php ve page.php içine içerik yani ekledi?imiz yazının tamamını gösterme kodu

18- <?php the_content(”); ?>
single.php içerik yaz?s?n?n kodu 17,kodda mevcut.

19- <?php comments_template(); ?>
Yorum için comments.php çağırma kodu

20- <li <?php if(is_home()) { echo ‘ class=”current-cat” ‘; } ?>><a href=”<?php bloginfo(‘url’); ?>”>Anasayfa</a></li>
<?php wp_list_categories(‘depth=3&child_of=1&hide_empty=0&orderby=name&show_count=0&use_desc_for_title=1&title_li=’); ?>
Kategorileri veya alt kategorileri listeleme kodu.

21- <?php
global $wpdb;
$sql = “SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type,comment_author_url, SUBSTRING(comment_content,1,30) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID = $wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved = ‘1’ AND comment_type = ” AND post_password = ” ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 10″;

$comments = $wpdb->get_results($sql);
$output = $pre_HTML;
$output .= ” <ul>”;
foreach ($comments as $comment) {
$output .= ” <li>”.strip_tags($comment->comment_author) .”:” . “<a href=”” . get_permalink($comment->ID).”#comment-” . $comment->comment_ID . “” title=”on “.$comment->post_title . “”>” . strip_tags($comment->com_excerpt).”</a></li>”;
}
$output .= ” </ul>”;
$output .= $post_HTML;
echo $output;
?>
Yorumları göstermek kodu.

22-
<?php
$wp_query = new WP_Query();
$wp_query->query(‘showposts=5&cat=-416&paged=’.$paged);
?>
<?php while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post(); ?>
içerik gelicek
<?php endwhile; ?>

İstemediğimiz kategoriyi göstrmemek için kullandığı içerik listeleme kodu .(cat=-416 dikkat ediniz, Bu kategori yazıları gözükmeyecek)

23- <?php wp_link_pages(‘before=<p>&after=</p>&pagelink=%.Bölüm’); ?>
Part sistemi için içerik içinde bölümlere ay?rma kodu nextpage kodunu içeride yazarak

24- <?php the_time(‘l, F jS, Y’) ?>
Tarih gösterme kodu

25- <?php the_author(‘, ‘); ?>
Yazar İsmi kodu

26- <?php the_category(‘, ‘); ?>
Kategori adı kodu

27- <?php previous_post_link(‘%link’) ?> Önceki Link
<?php next_post_link(‘%link’) ?> Sonraki link
?lgili içeriğini içine yerleştirildiğinde o içerikten önceki ve sonraki konuların linkini verir.

28-
<?php
$args=array(
?orderby? => ?name?,
?order? => ?ASC?
);
$categories=get_categories($args);
$cat_count = 0;
foreach($categories as $c) {
$cat_count++;
}
$count_posts = wp_count_posts();
$published = $count_posts->publish;
?>

Toplam içerik sayısı :<?php echo $published;?>

29- <?php if(function_exists(‘wp_pagenavi’)) { wp_pagenavi(); } ?>
Pagenavi eklentisi sayfalama kodu

30- <title><?php wp_title(”); ?><?php if(wp_title(”, false)) { echo ‘ :’; } ?> <?php bloginfo(‘name’); ?></title>
header.php için title başlık kodu

31- <?php comments_number(‘0 Yorum’,’1 Yorum’,’% Yorum’); ?>
İlgili içeri?in yorum sayısı kodu

 

Kaynak: www.mehmeteminarslan.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir